Brukarnätverken i Uppsala Län består av två brukarnätverk, Brukarnätverket/NSPH i Uppsala län samt Brukarnätverket för Beroendefrågor i Uppsala Län.


Brukarnätverket/NSPH i Uppsala län är ett regionalt nätverk av patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom det psykiatriska området. NSPH står för Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa och är en riksorganisation av föreningar inom psykiatriområdet. Läs mer om nätverket NSPH...

Brukarnätverket för beroendefrågor  verkar bland annat för att förbättra beroendevården i Uppsala, öka brukarinflytandet, demokratin och förbättra bemötandet inom i vården och samhället. Läs mer om nätverket Beroende...

De kommunala träffpunkterna i Uppsala Län erbjuder kamratstöd och sysselsättning till människor med psykisk ohälsa. Medlemmar som använder träffpunktsverksamheterna är självklart välkomna som medlemmar på denna sajt även om annan föreningstillhörighet saknas.

(H)järnkoll Uppsala Län arbetar för att förbättra attityderna till människor med psykisk ohälsa och/eller funktionsnedsättning i Uppsala Län. Vi är ca 40 utbildade attitydambassadörer samt ett större antal föreningsmedlemmar som tillsammans verkar för att förbättra attityderna genom föreläsningar, seminarier, konstutställningar, konserter, teater, mediainslag och personliga medmänskliga möten.


Välkomna!