Brukarnas revisionsbyrå jobbar med att revidera verksamheter utifrån ett brukarperspektiv.
En brukarrevisor med egen erfarenhet och/eller som närstående besöker en verksamhet och intervjuar brukare.

Brukarrevision

  • är ett sätt att granska de insatser som ges till personer med psykiska funktionshinder.
  • kan ge svar på vad de som får insatser tycker fungerar bra eller dåligt.
  • kan ge förslag till förbättringar av verksamheter.

Brukarrevisorerna står för frågeunderlaget, materialinsamling och analys.

 

Du kan läsa mer om Brukarnas revisionsbyrå på: Brukarnas revisionsbyrå