Brukarnätverket Beroende

Bildades 2010 och omfattar föreningarna Attention, FMN,
IOGT-NTO Kamratstödet, Kamratföreningen Länken, KRIS,
Metadonpatientföreningen, ÅSS och IFS i Uppsala
IOGT-NTO,RFHL och RSMH i Uppsala län,
RSMH-Vallonerna mfl lokalföreningar av RSMH samt Brobyggarna

Nätverket syfte är att verka för
- att kommun, landsting och privata aktörer tar tillvara brukarnas egna kunskaper och erfarenheter.
- att stärka delaktighet och demokrati.
- att öka möjligheterna till meningsfull sysselsättning och/eller arbete.
- att brukaren ska vara medskapande vid utformning av stödåtgärder.
- att föreningar får större möjligheter att delta som stöd för enskilda brukare i möten med vårdpersonal.
- att skapa mötesplatser för brukarföreningarna
- ett bättre utbud av evidensbaserade behandlingsformer och mindre skillnader mellan kommunerna.
- Mångfald av behandlingsformer.
- Bättre tillgänglighet och kortare kötid.
- Attityd och bemötande.
- Sociala stödåtgärder, t.ex. bostad och ekonomi.
- Kontinuitet i vården, inte minst i relation till behandlande personal.
- Ta tillvara brukarnas egna kunskaper och erfarenheter, t.ex. genom fokusgrupper och enkäter.

Struktur och anslutningsformer 
Nätverket ansluter brukarorganisationer inklusive anhörigorganisationer och som associerade medlemmar andra röstförarorganisationer. Föreningarnas självständighet är en grundpelare. Nätverket samordnar tyckande när det behövs och är möjligt.
Nätverket har två nivåer av medlemskap enligt ovan. Associerade medlemmar ska till skillnad från medlemmar ej kunna delta i regelrätta omröstningar. Det är sällan frågor går till omröstningar under nätverksmöten.  Perspektivskillnader mellan brukare och personal kan dock vara viktiga i vissa frågor. Medlemsorganisationer har en röst vid omröstning. Varje förening  kan delta med två representanter på möten. Dessutom kan personer adjungeras